Chữa vảy nến với chuyên gia

Chữa vảy nến với chuyên gia

BAØI THUOÁC NAM – CHIEÁT XUAÁT TÖØ THAÛO DÖÔÏC

#1

ÑIEÀU TRÒ VAÅY NEÁN HIEÄU QUAÛ CAO

Giá trị một niềm tin

Khoâng taùc duïng phuï

Vôùi baøi thuoác NAM chieát xuaát töø thaûo döôïc

Ñieàu trò cho haøng nghaøn beänh nhaân VAÅY NEÁN

hôn 2 naêm nay khoâng taùi phaùt trôû laïi

PGS – TS – PHAÏM VAÊN HIEÅN

Nguyeân vieän tröôûng vieän da lieãu trung öông

www.chuavaynen.vn

www.chuavaynen.vn

THIÊN PHÚ ĐƯỜNG

PGS-TS PHAÏM VAÊN HIEÅN NOÙI VEÀ BEÄNH VAÅY NEÁN

PGS-TS Phạm Văn Hiển – Nguyên

Viện trưởng Viện da liễu TW,

Nguyên chủ tịch Hội Da liễu Việt

Nam nhận định:

“BAO NHIÊU NĂM NAY CẢ THẾ GIỚI

ĐANG ĐỔ RẤT NHIỀU TỶ USD ĐỂ ĐI

TÌM PHƯƠNG THUỐC CHỮA BỆNH

VẨY NẾN HIỆU QUẢ MÀ CHƯA TÌM

RA ĐƯỢC. CÓ LẼ CÁC CẬU ĐÃ LÀM

ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ”.

Nói đến bệnh vẩy nến hầu như còn

nhiều người vẫn chưa hiểu hết về nó,

nhưng có một điều rất thú vị là hầu hết

những người mắc bệnh vẩy nến lại

hiểu rất rõ về căn bệnh này. Do vậy tôi

chỉ mạn phép nêu tóm lược về bệnh

MỘT CÂU CHUYỆN HUYỀN THOẠI:

vẩy nến như sau: Vẩy nến là một bệnh

có cơ chế tự miễn, tức là tình trạng hệ

Câu chuyện cách đây hơn một năm, tôi

miễn dịch sản sinh ra kháng thể tự sinh

may mắn được gặp Thầy trong một

và tấn công vào các tế bào của chính

hoàn cảnh rất đặc biệt. Thầy bận rộn

cơ thể mình. Yếu tố nguy cơ gây bệnh

với rất nhiều bệnh nhân tại bệnh viện

có thể do di truyền, yếu tố stress,

nơi Thầy đang làm việc. Khi hỏi về bài

nhiễm khuẩn, chấn thương cơ học, vật

thuốc đông y chữa trị bệnh vẩy nến

lý, rối loạn nội tiết, tác dụng phụ của

hiệu quả, thầy hỏi tôi anh làm nghề gì

thuốc tây y…

“dạ thưa thầy em làm nghề kế toán”,

“thế sao anh lại nói về bệnh vẩy nến với

Theo PGS-TS Phạm Văn Hiển: Ở Việt

tôi”, tôi hơi ngại sau đó tiếp lời “dạ thưa

Nam, người mắc bệnh vẩy nến khoảng

Thầy vì em chứng kiến một nhà nghiên

2,5 triệu người và có chiều hướng gia

cứu khoa học đã tìm ra bài thuốc đông y

tăng. Một trong những nguyên nhân là

bằng công nghệ chiết xuất chữa khỏi

do môi trường sống ngày càng trở nên

cho rất nhiều người, trong đó có bạn

ô nhiễm.

Phoøng chaån trò y hoïc coå truyeàn Thieân Phuù Ñöôøng

Add: 139 Phoá Phöông Mai, Haø Noäi

của em ạ “câu chuyện cứ thế tiếp diễn,

tôi say sưa kể cho Thầy nghe câu

chuyện chữa lành bệnh của nhiều

bệnh nhân vẩy nến … bỗng Thầy nói

“Tôi tin, tại vì anh không học nghề y

dược mà nói được như vậy chứng tỏ

anh đã mục sở thị những bệnh nhân

chữa lành bệnh vẩy nến rồi…”

Sau một tuần bạn tôi có nhắn đến gặp

Thầy. Bên cạnh thầy là một người phụ

nữ chạc tuổi 50. Thầy nói “Đây là cháu

tôi, nó bị vẩy nến 17 năm nay, chính tay

tôi điều trị cho nó bằng thuốc tây y mà

chưa khỏi, bệnh tình còn nặng hơn.

Vậy các anh giúp nó dùng liệu pháp

đông y đặc trị hiệu quả này nhé. Nhưng

tôi nói trước là trước, trong và sau khi

điều trị tôi phải cho nó xét nghiệm 5 chỉ

tiêu: Chức năng gan, viêm gan B, chức

năng thận, công thức máu và HIV để

chứng minh thuốc đông y của các anh

không có tác dụng phụ… các anh phải

cung cấp cho tôi giấy chứng nhận phân

tích thành phần do viện kiểm nghiệm

hóa dược Bộ y tế cấp để chứng minh

thuốc của các anh không có thành

phần coticoid”.

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ MỚI

THUỐC ĐÔNG Y BẰNG CÔNG NGHỆ

CHIẾT XUẤT.

Câu chuyện tiếp tục, sau khi bệnh nhân

đi xét nghiệm 5 chỉ tiêu mà Thầy yêu

cầu và đồng thời được sự đồng ý của

Giám đốc bệnh viện nơi thầy làm việc.

www.chuavaynen.vn1

www.chuavaynen.vn

Giám đốc bệnh viện nơi thầy làm việc.

Chị được thực hiện dùng liệu pháp

đông y bằng công nghệ chiết xuất tại

VAØI TRÖÔØNG HÔP BEÄNH NHAÂN VAÅY NEÂN ÑAÕ ÑÖÔÏC CHÖÕA KHOÛI

phòng da liễu – khoa đông y của bệnh

viện. Điều kỳ diệu đã đến sau 38 ngày

trên toàn bộ khu vực da tổn thương đã

được lành lặn. Các vết sẹo mờ chỉ nhìn

được bằng mắt thường vì sắc tố da

giữa nơi tổn thương và khu vực da

không mắc bệnh có sự chênh lệch.

Thầy dờ tay trên bề mặt da của chị

không phân biệt được sự vấp tay giữa

hai vùng da bị tổn thương và da lành.

Thầy yêu cầu chị sang bệnh viện da

liễu TW để làm thủ thuật phân tích mô

Nieàm vui vaø haïnh phuùc khi ñöôïc sinh ra theâm laàn nöõa

bệnh học. Cầm kết quả trên tay Thầy

nói “Thuốc của các anh đã làm thay đổi

mô bệnh học, có nghĩa các lớp biểu bì

của vùng da tổn thương do bệnh vẩy

nến gây nên đã quay trở về thứ tự như

vùng da không mắc bệnh: Thượng bì,

trung bì và hạ bì”.

Sau gần một năm kể từ khi tiếp cận với

liệu pháp điều trị bệnh vẩy nến bằng

phương pháp đông y này Thầy đã giới

thiệu và chữa lành bệnh cho hàng trăm

bệnh nhân vẩy nến. Trong một lần chia

sẻ Thầy nói “Trong 46 năm hành nghề

chữa trị bệnh về da, tôi chưa bao giờ

thấy phương pháp chữa trị bệnh vẩy

nến nào trên thế giới mà có HIỆU QUẢ

như LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ bằng

phương pháp ĐÔNG Y từ công nghệ

CHIẾT XUẤT này”.

HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG:

Quay trở lại những ngày đầu tìm ra

phương thuốc này. Câu chuyện thật

đơn giản khi chính người bạn của nhà

nghiên cứu khoa học này bị bệnh vẩy

nến. Do vậy bằng kiến thức và trải

nghiệm thực tế bởi nhiều công trình

khoa học có tính áp dụng thực tế cao

anh đã tự nghiên mày mò, đập đi làm

lại nhiều lần tốn kém không biết bao

nhiêu là tiền của, thời gian và công

sức, cuối cùng anh đã tìm ra phương

thuốc. Sau khi chữa khỏi cho chính

người bạn của mình, vì làm kinh doanh

tính tình cởi mở và nhân ái “cứu một

người phúc đằng hà xa” nên đi đến

đâu gặp người mắc bệnh vẩy nến anh

đều chữa bệnh giúp người không lấy

tiền. Các cụ có câu “HỮU XẠ TỰ

NHIÊN HƯƠNG” người này chữa khỏi

lại mách cho người khác, lâu ngày

ngoảnh lại ngót nghét hơn 3 năm trời

anh đã chữa được cho gần MỘT

NGÀN bệnh nhân vẩy nến lành bệnh

mà hầu hết bệnh nhân không bị tái

phát trở lại.

QÚY NHÂN PHÙ HỘ:

Phương thuốc chữa trị bệnh vẩy nến

bằng phương pháp đông y dùng công

nghệ chiết xuất hiệu quả này đang

được các chuyên gia hàng đầu về da

liễu Việt Nam lên kế hoạch viết đề tài

nghiên cứu để phục vụ công tác chữa

bệnh vẩy nến cho người Việt Nam và

sau đó là xuất khẩu thuốc để chữa

bệnh cho người nước ngoài.

CHÁU KỲ “VẨY NẾN” SAU 15

NGÀY ĐIỀU TrỊ

Sau khi báo Dân Trí đăng tin, cháu Kỳ

đã được một số nhà hảo tâm ủng hộ

vật chất cũng như tin thần để cháu

được ra Hà Nội khám chữa bệnh. Sau

khi dùng liệu pháp điều trị bằng thảo

dược tại Phòng Trẩn Trị Y Học Cổ

Truyền Thiên Phú Đường bệnh tình

của cháu Kỳ đã thuyên giảm được

khoảng 65%.

BẠN CÓ NGƯỜI NHÀ, NGƯỜI THÂN HAY NHỮNG NGƯỜI XUNH QUANH BỊ VẨY NẾN

Hãy truyền tin này cho họ bạn nhé! ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ OR

GỌI NGAY SỐ: Để được nhận phiếu tư vấn khám VẨY NẾN miễn phí bởi 098 330 2223

PGS-TS Phạm Văn Hiển và nhận phiếu xét nghiệm 5 chỉ tiêu trị giá 400.000đ được tài trợ bởi

Thiên Phú Đường.

Phoøng chaån trò y hoïc coå truyeàn Thieân Phuù Ñöôøng

www.chuavaynen.vn2

Add: 139 Phoá Phöông Mai, Haø Noäi

www.chuavaynen.vn

Phoøng chaån trò y hoïc coå truyeàn Thieân Phuù Ñöôøng

Add: 139 Phoá Phöông Mai, Haø Noäi

Tel: 043. 576 39 39 – 043. 576 29 29

BẠN CÓ NGƯỜI NHÀ, NGƯỜI THÂN HAY NHỮNG NGƯỜI XUNH QUANH BỊ VẨY NẾN

Hãy truyền tin này cho họ bạn nhé! ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ OR

GỌI NGAY SỐ: Để được nhận phiếu tư vấn khám miễn phí bởi 098 330 2223VẨY NẾN

PGS-TS Phạm Văn Hiển và nhận phiếu xét nghiệm 5 chỉ tiêu trị giá được tài trợ bởi 400.000đ

Thiên Phú Đường.

HOTLINE: 098 330 2223

www.chuavaynen.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *